AST SAILS s.c. Anna Kažmierczak, Tadeusz Kiszka
PL 70-800 Szczecin    ul. Przestrzenna 9
    tel. +48 91 4612929, + 48 602500340,    fax. +48 91 461 33 93
e-mail: ast@inet.pl
Rachunek bankowy :
PLN - ING Bank Sląski, 80 1050 1559 1000 0022 2455 0349
EUR - ING Bank Sląski. PL 26 1050 1559 1000 0022 7826 2452, SWIFT- INGBPLPW